Vaše PODNIKANIE

Ak by sme mali vyjadriť jedným slovom podnikanie, tak by tým slovom bola SLOBODA

Ak by sme mali vyjadriť jedným slovom podnikanie, tak by tým slovom bola SLOBODA.

K nej potrebujete to správne rozhodnutie, odvahu a potom už len peniaze, potom peniaze a potom opäť peniaze. Začať úplne bez peňazí sa síce dá, ale štandardne iba v priamom predaji alebo vo finančnom sprostredkovaní, kde máte minimálne vstupné náklady.

V prípade, že chcete ešte len začať podnikať a chýba Vám kapitál, ďalej už nestrácajte čas a prejdite do sekcie všetko pre vašu kariéru. Ku všetkým ostatným podnikateľským zámerom potrebujete peniaze. Pripraviť si ich vhodným sporením, investovaním a potom začať. Mať na začiatok niečo a zvyšok dofinancovať.

V neposlednom rade, keď ich už máte, tak ich potrebujete chrániť, rovnako ako všetko za ne vybudované. S nami máte po svojom boku partnera, ktorý bude stáť pri Vás od začiatku a potom stále.

Sme komplexní a zabezpečení tak, aby sme dokázali pomáhať jednotlivcom, malým, stredným, ale aj veľkým firmám, a to vo všetkých oblastiach spojených s financiami.

Naše služby pre Vašu spokojnosť

Poistenie majetku podnikateľov

Nehnuteľnosti slúžiace na podnikanie sú väčšinou aktívom každého podnikateľa či už ide o výrobné haly alebo nehnuteľnosti súžiace na prenájom. Generujú zisk, a preto ich ...

Stavebno-montážne poistenie

Stavebno-montážne poistenie predstavuje komplexnú ochranu proti rizikám spojených so stavebnými a s montážnymi prácami a proti živelným rizikám. Je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí sa ...

Poistenie motorových vozidiel

Premiestniť rýchlo a bezpečne tovar zákazníkovi alebo len seba ku klientovi si vyžaduje vlastníctvo, alebo prenájom motorových vozidiel, rovnako ich ochrana vhodným poistením je dôležitou ...

Poistenie prerušenia prevádzky

Predstavte si, že vám v dôsledku napríklad živelnej udalosti vaša prevádzka nefunguje a predstavte si, že by nefungovala dlhšie. Čo všetko musíte platiť. Ušlý zisk nevynímajúc. Poistením ...

Poistenie prepravy zásielok

Viete si poistiť aj prepravovaný tovar, ktorý môže byť prepravovaný všetkými druhmi dopravných prostriedkov do a z celého sveta (cestná, železničná, letecká, námorná, riečna a ...

Poistenie strojov a strojných zariadení

Stroje a zariadenia vo vašom podniku sú vašou nevyhnutnou súčasťou podnikania, pomáhajú vám generovať zisk, dokážete poistiť aj proti „poruchám, tzv. lomu stroja. Rovnako je ...

Poistenie poľnohospodárskych plodín a zvierat

Plodiny a zvieratá sú hlavným výrobným prostriedkom každého farmára na Slovensku, preto by malo byť u každého prioritou si ho chrániť voči neočakávaným živelným ...

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vám kryje škody spôsobené inému, tzv. tretej osobe, ktoré vzniknú vašou prevádzkou a vecami, ktoré používate a ktoré spôsobia výrobky, ktoré ...

Investovanie do podielových a indexových fondov

Každé jedno euro získané podnikaním, ktoré nieje potrebné reinvestovať do podnikania v oblasti, v ktorej ste dominantný, taktiež zamestnajte. Áno, každé euro je taktiež Váš ...

Investovanie do drahých kovov

Stabilita spoločnosti závisí aj od mnohých vonkajších situácií, ktoré nemusíte mať vo svojich rukách. Veď história o tom vie svoje. Časť voľných prostriedkov premeniť na tento ...

Leasing motorových vozidiel a strojov

Financovanie motorových vozidiel a strojov na úver, leasing štandardný alebo operatívny je niekedy nevyhnutné, na viac aj rozumné, veď zbavovať sa prostriedkov na tento účel, keď ...

Rizikové životné a úrazové poistenie zamestnancov

Žijeme v dobe, kedy všetci hľadáme šikovných, pracovitých a oddaných zamestnancov. Ak takých máme, chceme si ich udržať, a preto okrem dobrého finančného ohodnotenia, je ...

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania zamestnancov

Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania Vašich zamestnancov môžete uzatvoriť v prospech svojich zamestnancov. Dosiahnete tak istotu, že každý jeden Váš zamestnanec má ...

Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov

Žijeme v dobe, kedy všetci hľadáme šikovných, pracovitých a oddaných zamestnancov. Ak takých máme, chceme si ich udržať, a preto okrem dobrého finančného ohodnotenia, je ...

Podnikanie je, tak ako žiadne iné povolanie, sústavné kalkulovanie s budúcnosťou, je to neprestajné počítanie, podvedomé cvičenie sa v predvídavosti.

- Henry R. Luce

Súvisiace články

Máte otázky ohľadne financií? Neváhajte sa nás spýtať!

Začiatkom júla sme v Hlohovci mali výdatné zrážky. V meste je však vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza prebytočnú vodu, ale napriek tomu boli niektoré časti mesta a ulice pod vodou. Boli spôsobené aj viaceré škody na budovách (strhlo strechu na štadióne Slovan). Na sociálnych sieťach sa rozpútala horúca diskusia na túto aktuálnu tému a mnohí z

Spolupracujte s nami. Získate čas aj peniaze

Začiatkom júla sme v Hlohovci mali výdatné zrážky. V meste je však vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza prebytočnú vodu, ale napriek tomu boli niektoré časti mesta a ulice pod vodou. Boli spôsobené aj viaceré škody na budovách (strhlo strechu na štadióne Slovan). Na sociálnych sieťach sa rozpútala horúca diskusia na túto aktuálnu tému a mnohí z

Hlohovec zaliaty vodou: odpovede na otázky, ktoré nás trápia

Začiatkom júla sme v Hlohovci mali výdatné zrážky. V meste je však vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza prebytočnú vodu, ale napriek tomu boli niektoré časti mesta a ulice pod vodou. Boli spôsobené aj viaceré škody na budovách (strhlo strechu na štadióne Slovan). Na sociálnych sieťach sa rozpútala horúca diskusia na túto aktuálnu tému a mnohí z

Kde sporiť a investovať v súčasnosti ?

Desaťročia boli ľudia naučení investovať a sporiť si prostredníctvom bankových a poistných produktov, ako sú vkladné knižky, termínované vklady, stavebné sporenie a kapitálové poistky. Neskôr prostredníctvom investičného životného poistenia a podielových fondov a teraz sa stále viac objavujú aj iné možnosti, asi najviac sa hovorí dnes o drahých kovoch a kryptomenách, špeciálne o investičnom zlate a bitcoine. O tejto téme sme sa rozprávali

Prečo vstúpiť do druhého piliera a ako sa v ňom správať?

Fakt, že súčasní mladí ľudia, ani generácia v strednom veku, sa už nemôžu spoliehať na bohatý dôchodok od štátu. si uvedomuje čoraz viac ľudí. O zlepšenie finančných pomerov v starobe sa tak musíme postarať sami. A hoci druhý pilier nevyrieši všetky otázky financovania staroby, môže k zlepšeniu životnej úrovne pomôcť. Prečo vstúpiť do druhého piliera? Odpoveď si netreba vymýšľať. Stačí si

1071
Správne nastavené PZP môže nahradiť aj havarijnú poistku!

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou povinnosťou každého majiteľa auta. Dlhé roky fungovalo ako nutné zlo, ktoré vodiči chceli mať vždy najlacnejšie, keďže takpovediac, neslúžilo im. Doba sa však zmenila a PZP sa stalo poistením, ktoré si už vodiči nevyberajú len podľa ceny, ale aj služieb, ktoré im samým dokáže poskytnúť. Povinnosť, ktorá sa hodí Pristupovať

gtag('config', 'UA-51673540-1');