Vaše PODNIKANIE

Ak by sme mali vyjadriť jedným slovom podnikanie, tak by tým slovom bola SLOBODA

Ak by sme mali vyjadriť jedným slovom podnikanie, tak by tým slovom bola SLOBODA.

K nej potrebujete to správne rozhodnutie, odvahu a potom už len peniaze, potom peniaze a potom opäť peniaze. Začať úplne bez peňazí sa síce dá, ale štandardne iba v priamom predaji alebo vo finančnom sprostredkovaní, kde máte minimálne vstupné náklady.

V prípade, že chcete ešte len začať podnikať a chýba Vám kapitál, ďalej už nestrácajte čas a prejdite do sekcie všetko pre vašu kariéru. Ku všetkým ostatným podnikateľským zámerom potrebujete peniaze. Pripraviť si ich vhodným sporením, investovaním a potom začať. Mať na začiatok niečo a zvyšok dofinancovať.

V neposlednom rade, keď ich už máte, tak ich potrebujete chrániť, rovnako ako všetko za ne vybudované. S nami máte po svojom boku partnera, ktorý bude stáť pri Vás od začiatku a potom stále.

Sme komplexní a zabezpečení tak, aby sme dokázali pomáhať jednotlivcom, malým, stredným, ale aj veľkým firmám, a to vo všetkých oblastiach spojených s financiami.

Naše služby pre Vašu spokojnosť

Poistenie majetku podnikateľov

Nehnuteľnosti slúžiace na podnikanie sú väčšinou aktívom každého podnikateľa či už ide o výrobné haly alebo nehnuteľnosti súžiace na prenájom. Generujú zisk, a preto ich ...

Stavebno-montážne poistenie

Stavebno-montážne poistenie predstavuje komplexnú ochranu proti rizikám spojených so stavebnými a s montážnymi prácami a proti živelným rizikám. Je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí sa ...

Poistenie motorových vozidiel

Premiestniť rýchlo a bezpečne tovar zákazníkovi alebo len seba ku klientovi si vyžaduje vlastníctvo, alebo prenájom motorových vozidiel, rovnako ich ochrana vhodným poistením je dôležitou ...

Poistenie prerušenia prevádzky

Predstavte si, že vám v dôsledku napríklad živelnej udalosti vaša prevádzka nefunguje a predstavte si, že by nefungovala dlhšie. Čo všetko musíte platiť. Ušlý zisk nevynímajúc. Poistením ...

Poistenie prepravy zásielok

Viete si poistiť aj prepravovaný tovar, ktorý môže byť prepravovaný všetkými druhmi dopravných prostriedkov do a z celého sveta (cestná, železničná, letecká, námorná, riečna a ...

Poistenie strojov a strojných zariadení

Stroje a zariadenia vo vašom podniku sú vašou nevyhnutnou súčasťou podnikania, pomáhajú vám generovať zisk, dokážete poistiť aj proti „poruchám, tzv. lomu stroja. Rovnako je ...

Poistenie poľnohospodárskych plodín a zvierat

Plodiny a zvieratá sú hlavným výrobným prostriedkom každého farmára na Slovensku, preto by malo byť u každého prioritou si ho chrániť voči neočakávaným živelným ...

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vám kryje škody spôsobené inému, tzv. tretej osobe, ktoré vzniknú vašou prevádzkou a vecami, ktoré používate a ktoré spôsobia výrobky, ktoré ...

Investovanie do podielových a indexových fondov

Každé jedno euro získané podnikaním, ktoré nieje potrebné reinvestovať do podnikania v oblasti, v ktorej ste dominantný, taktiež zamestnajte. Áno, každé euro je taktiež Váš ...

Investovanie do drahých kovov

Stabilita spoločnosti závisí aj od mnohých vonkajších situácií, ktoré nemusíte mať vo svojich rukách. Veď história o tom vie svoje. Časť voľných prostriedkov premeniť na tento ...

Leasing motorových vozidiel a strojov

Financovanie motorových vozidiel a strojov na úver, leasing štandardný alebo operatívny je niekedy nevyhnutné, na viac aj rozumné, veď zbavovať sa prostriedkov na tento účel, keď ...

Rizikové životné a úrazové poistenie zamestnancov

Žijeme v dobe, kedy všetci hľadáme šikovných, pracovitých a oddaných zamestnancov. Ak takých máme, chceme si ich udržať, a preto okrem dobrého finančného ohodnotenia, je ...

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania zamestnancov

Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania Vašich zamestnancov môžete uzatvoriť v prospech svojich zamestnancov. Dosiahnete tak istotu, že každý jeden Váš zamestnanec má ...

Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov

Žijeme v dobe, kedy všetci hľadáme šikovných, pracovitých a oddaných zamestnancov. Ak takých máme, chceme si ich udržať, a preto okrem dobrého finančného ohodnotenia, je ...

Podnikanie je, tak ako žiadne iné povolanie, sústavné kalkulovanie s budúcnosťou, je to neprestajné počítanie, podvedomé cvičenie sa v predvídavosti.

- Henry R. Luce

Súvisiace články

Sprostredkovanie finančných produktov a služieb na Slovensku v spolupráci s FINPO MB s.r.o
Téma: sprostredkovanie finančných produktov a služieb na Slovensku v spolupráci s FINPO MB s.r.o.

Rozhovor so zakladateľmi spoločnosti FINPO MB, pánom Miroslavom Bobákom a Andrejom Bobákom. Prečo nepostavili svoju spoločnosť na MLM systéme, ako hodnotia finančné poradenstvo na Slovensku, čo je zaujímavé pre potencionálnych spolupracovníkov a mnoho iného sa dozviete v článku.

Golden Gates COMFORT- investovanie do zlata a striebra
Investovanie do zlata a striebra s produktom Comfort od Golden Gates Edelmetalle AG

O investovaní do zlata sme vám písali v našom predchádzajúcom článku, tentokrát predstavila spoločnosť Golden Gates flexibilný investičný produkt GOLDEN GATES COMFORT s ešte nižšími vstupnými nákladmi. Ideálny produkt pre tých, ktorý hľadajú maximálnu slobodu a flexibilitu pri kúpe zlata a striebra.

Eduard Svíčka
Dlhodobá spolupráca s FINPO MB

Už keď vznikala táto spoločnosť, vedel som, že s ňou chceme spolupracovať. A tešil som sa na to. No to najdôležitejšie, čo som mal možnosť vidieť, bola samotná vízia spoločnosti.
Vízia, vytvoriť čestnú, transparentnú a partnerskú spoločnosť.

zmena zdravotnej poisťovne
Chcete zmeniť poisťovňu? Union ZP je tu práve pre vás !

Nezabudnite, do 30. septembra môžete aj tento rok zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Získajte za peniaze, ktoré platíte v odvodoch na zdravotnom poistení množstvo výhod. Poradíme vám, upozorníme na povinnosti a zamedzíme chybám pri prestupe.

ivnestovanie s Finax
Investujte výhodne do indexových fondov spoločnosti Finax

Spoločnosť Finax prináša na slovenský trh prevrat v investovaní. Keďže filozofiou FINPO MB je hľadanie vždy toho najlepšieho, čo klient potrebuje, nemohli sme si nechať túto ponuku ujsť. Vďaka spolupráci FINPO MB a Finax si už aj naši klienti môžu vybrať z portfólia výhodných investičných produktov, ktoré Finax ponúka.

Business team
Pracujte v tíme kde máte zázemie, podporu a priestor na osobný rast. Ako sa pracuje v FINPO MB?

Spoločnosť FINPO MB, s.r.o. vznikla na základe túžby vybudovať úspešnú spoločnosť, v ktorej sa uplatnia vedomosti a skúsenosti jej zakladateľov partnerov a spolupracovníkov. Preto prinášame moderný a čestný prístup do oblasti finančných služieb. Zakladáme si na vzájomnej úcte a spolupráci postavenej na hodnotách a partnerskom prístupe.

gtag('config', 'UA-51673540-1');